NYITÓ OLDAL

DR. SULYOK ÁGNES KÖRNYEZETI SZAKJOGÁSZ ÜGYVÉD HONLAPJA

http://drsulyokagnes.hu
dr.sulyoka@t-online.hu
+36-30-612-9605
 

A környezetvédelem, az emberi egészség védelme rendkívül fontos napjainkban, mert a megemelkedett környezet igénybevétel, a környezetterhelő és -szennyező termelés és fogyasztás, a népesség emelkedése felborította a Föld ökológiai egyensúlyát. Ennek az egyensúlynak a helyreállítása a természet törvényeinek megismerésével, az ahhoz való alkalmazkodással, a természettel való harmonikus együttéléssel valósítható meg, amelynek alapkövetelménye a természeti értékek megőrzése, a biodiverzitás védelme, emelése, a környezeti állapot javítása, a valóban környezetbarát megújuló energia felhasználása.

Környezet- és természetvédelmi ügyeket, az egészséges környezethez való joggal, az életminőséggel kapcsolatos ügyeket vállalok, jogi segítséget, szaktanácsadást, előadói tevékenységet végzek. Célom új szemlélet kialakítása, környezeti nevelés, környezettudatos magatartás elősegítése, tiszta új gondolatok terjesztése.

Ezen felül hagyományos polgári jogi, ingatlanjogi, családi jogi, okirat szerkesztési ügyvédi munkát is folytatok.

Ezt a honlapot dr. Sulyok Ágnes, a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

© Miró